AB 04
– En kommentar
   
 
Författare:Samuelsson Per
Titel:AB 04 – En kommentar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:547 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024934
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Fastighetsrätt

Pris: 1008 SEK exkl. moms
Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser i ett förmögenhetsrättsligt perspektiv.

Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04. Boken är även skriven för att kunna fungera som läromedel vid universitet och högskolor.

Den första upplagan gavs ut 2017. Tredje upplagan är väsentligt omarbetad och i vissa hänseenden utvidgad.
 
  © 2017 Jure AB