AMA AF 21
– Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
   
 
Titel:AMA AF 21 – Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
Utgivningsår:2021
Omfång:159 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789179171032
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 3690 SEK exkl. moms
Den nya boken AMA AF 21 (den tidigare utgåvan utkom 2012), innehåller nya ämnesområden som ”ligger i tiden”, till exempel för hantering av klimatfrågor.

I nya AMA AF 21 har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll.

AMA AF 21 är avsedd att fortsatt utgöra ett bra och uppdaterat referensverk som grund för administrativa föreskrifter i anslutning till Allmänna bestämmelser AB 04 för utförandeentreprenader eller ABT 06 för totalentreprenader.

Den nya versionen AMA AF 21 är inte föranledd av några ändringar i AB eller ABT, utan ett behov har funnits av en ny utgåva av AMA AF med inarbetning av samtliga aktuella texter från AMA-nytt och nytillkomna krav inom bland annat upphandlings- och miljöområdet.
 
  © 2017 Jure AB