Köprätt
– och annan kontraktsrätt
   
 
Författare:Håstad Torgny
Titel:Köprätt – och annan kontraktsrätt
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:429 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371878
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 553 SEK exkl. moms
I boken behandlas i första hand köprätt enligt 1990 års köplag, 2022 års lagrådsremitterade konsumentköplag och den kommersiella standardavtalsrätten, bl.a. NL 17. Väsentliga avvikelser i FN-konventionen 1980 om internationella köp (CISG) har inflikats löpande. Vidare behandlas konsumentkrediter och avbetalningsköp, finansiell leasing, återförsäljning, kommission och handelsagentur. Lagar, praxis och standardavtal är beaktade fram till december 2021.

Boken är skriven såväl för undervisningen vid universiteten som för det praktiska rättslivet. Den innehåller därför både en grundläggande presentation av huvudlinjerna och – på vissa principiellt eller praktiskt viktiga punkter – en ingående analys och diskussion.
 
  © 2017 Jure AB