Entreprise - AB 18
– Med kommentarer
   
 
Författare:Hørlyck Erik
Titel: Entreprise - AB 18 – Med kommentarer
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:786 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757452440
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 1846 SEK exkl. moms
I de næsten 50 år der er forløbet siden denne bogs første udgave fra 1973, har entrepriseretten udviklet sig kolossalt.

8. udgave af denne bog blev hurtigt udsolgt, og det er derfor fundet hensigtsmæssigt at udsende nærværende reviderede 9. udgave frem for et uændret optryk. Den omfattende retspraksis genererer løbende ny viden om entrepriseret. Ud over at ny retspraksis og litteratur er indarbejdet, er hele teksten genskrevet.

De første tre udgaver af denne bog byggede på AB 72 og de følgende fire på AB 92. 8. udgave og den nu foreliggende 9. udgave bygger på AB 18.


Indholdsoversigt
Forord
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed – AB 18
A. Aftalegrundlaget
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
C. Udførelse af entreprisen
D. Betaling
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
F. Aflevering
G. Mangler
H. 1- og 5-års eftersyn
I. Ophævelse
J. Tvister
Bilag
Forkortelser
Litteratur
Domsregister og afgørelsesregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB