Köprätten (NY UPPLAGA)
– En introduktion
   
 
Författare:Kihlman Jon
Titel:Köprätten (NY UPPLAGA) – En introduktion
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under augusti 2022.
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026518
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 238 SEK exkl. moms
Avtal om köp berör alla människor i samhället. Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommer om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Det kan vara fråga om så skilda företeelser som att en köpt vara inte levereras i tid, en fastighet har skador som köparen inte hade räknat med, ett bolag inte har de kunder som köparen trodde, en vara skadas på vägen från säljaren till köparen eller att köparen inte betalar när säljaren vill få betalt. Behandlingen av köprättsliga problem sker i stor utsträckning på liknande sätt oberoende av vilken lag som tillämpas. Bestämmelserna i köplagen stämmer ofta överens med motsvarande bestämmelser i konsumentköplagen, internationella köplagen och jordabalken. Med utgångspunkt i de problem som kan uppkomma behandlas därför alla dessa lagar. I viss mån behandlas även regleringen i standardavtal. Alla köprättsliga problem som någonsin uppkommit skulle ha kunnat undvikas om parterna hade förutsett dem och reglerat deras lösning i sina avtal. I boken kompletteras därför det traditionella domstolsperspektivet med ett mer partsorienterat. I många fall beskrivs följaktligen inte bara hur problem skall lösas, utan också hur de skulle ha kunnat förebyggas
 
  © 2017 Jure AB