Studiematerial för Juridisk introduktionskurs (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Carlsson Mia , Höök Rolf
Titel:Studiematerial för Juridisk introduktionskurs (NY UPPLAGA)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under augusti 2022.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025962
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 427 SEK exkl. moms
STUDIEMATERIAL FÖR JURIDISK INTRODUKTIONSKURS är avsedd att användas vid de inledande studierna i juridik. Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiska metodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en första övning i juridisk analys och kritisk reflektion. Genom att arbeta med materialet förväntas studenten skaffa sig en grundläggande förståelse för rättssystemets olika delar, rättstillämpningen och rättens funktion i samhället. I syfte att spegla skilda delar av rättssystemet har vissa rättsområden valts ut för den juridiska metodinlärningen. Utöver problembaserade frågor behandlas inom varje område ett antal rättsfall med anknytande instuderingsfrågor. Frågorna omfattar grundläggande rättsanalys, rättens olika beståndsdelar, perspektiv på rätten, m.m. Dessutom innehåller materialet gruppövningar och visst annat rättskällematerial.
 
  © 2017 Jure AB