Kollektiv dominans
– en studie av regleringen av oligopolisters parallella marknadsuppträdande enligt artikel 86 i EG-fördraget och artikel 2 i koncentrationsförordningen
   
 
Författare:Jermsten Rikard , Jonsson Therese
Titel:Kollektiv dominans – en studie av regleringen av oligopolisters parallella marknadsuppträdande enligt artikel 86 i EG-fördraget och artikel 2 i koncentrationsförordningen
Utgivningsår:1997
Omfång:40 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984296
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 40
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 193 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB