Avtalsrätten
– En introduktion
   
 
Författare:Ramberg Christina , Ramberg Jan
Titel:Avtalsrätten – En introduktion
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:112 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024071
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 245 SEK exkl. moms
Detta verk är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt, som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar avtalsrättsliga huvudproblem med betoning på standardavtal.
 
  © 2017 Jure AB