Kreditsäkerhet i fartyg
   
 
Författare:Tiberg Hugo , Schelin Johan , Persson Annina H. , Andersson Jeanette , Liptak Sebastian , Widlund Mattias
Titel:Kreditsäkerhet i fartyg
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:155 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025153
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 483 SEK exkl. moms
Nu publiceras andra upplagan av Hugo Tibergs klassiska verk Kreditsäkerhet i fartyg från år 1968. Såväl sjöfartsnäringen som formerna för fartygsfinansiering har förändrats kraftigt under de år som har gått sedan den första upplagan utgavs. Den nya upplagan utgör därför en starkt moderniserad framställning av de rättsregler som berör fartygsfinansiering. I boken diskuteras såväl skeppshypoteket som äganderättsförbehåll i båtar. Sjöpanträtten och retentionsrätten i fartyg är ytterligare frågor som behandlas. Slutligen berörs även frågor om exekution i fartyg.

För den nya upplagan har professorerna Annina H. Persson och Johan Schelin svarat under medverkan av lektor Jeanette Andersson, bankjuristen Sebastian Bierfeldt Liptak och advokaten Mattias Widlund. Den ursprunglige författaren professor emeritus Hugo Tiberg har övervakat arbetet.
 
  © 2017 Jure AB