Ledighetslagarna
– En kommentar
   
 
Författare:Björknäs Hanna , Ericson Bo , Eriksson Kurt
Titel:Ledighetslagarna – En kommentar
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:239 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027690
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 561 SEK exkl. moms
I Ledighetslagarna redovisas och kommenteras åtta lagar:
‒ föräldraledighetslagen (1995:584)
‒ lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
‒ lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård
‒ lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
‒ lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen)
‒ lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare (svenskutbildningslagen)
‒ lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
‒ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar
 
  © 2017 Jure AB