Lösningar till övningsbok i beskattning
– Beskattningen 2023
   
 
Författare:Eriksson Asbjörn , Gyland Christina , Jakobsson Olof
Titel:Lösningar till övningsbok i beskattning – Beskattningen 2023
Upplaga:43 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:177 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144160207
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 284 SEK exkl. moms
Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa båda böcker är att de ska vara ett naturligt komplement till litteraturen inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. De kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattningsrätt.

Boken är i första hand skriven för universitetens grundkurser i skatterätt. Den är dock användbar även i andra utbildningssammanhang, som till exempel vid yrkeshögskolor och för internutbildningar vid banker, försäkringsbolag samt redovisnings- och revisionsbyråer. Boken kan också med fördel användas vid självstudier i ämnet.
 
  © 2017 Jure AB