Arbetsrätt
   
 
Författare:Glavå Mats , Hansson Mikael
Titel:Arbetsrätt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:649 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144162348
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 658 SEK exkl. moms
I decemberkompromissen år 1906 slogs fast att arbetsgivaren, genom vad som kommit att kallas § 32-rättigheterna, fritt antar och avskedar arbetstagare samt leder och fördelar arbetet. Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under 1900-talets tre sista decennier kom att förskjuta utgångspunkterna på arbetsmarknaden, men inte på något avgörande sätt förändra dem i förhållande till decemberkompromissen.

I denna bok framställs arbetsrättsliga regler som begränsningar i dessa så kallade arbetsgivarprerogativ. Syftet med ett sådant funktionellt arbetsgivarperspektiv är att göra arbetsrätten mer överskådlig. Det överbryggar dessutom den ibland konstlade uppdelningen mellan individuell och kollektiv arbetsrätt.

Boken spänner över större delen av den arbetsrättsliga regleringen, med tonvikt på begränsningar i antagnings- och uppsägningsrätten samt på arbetsmarknadens kollektiva spelregler. Störst vikt läggs vid medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen. Denna femte upplaga är uppdaterad med ny rättspraxis och ny lagstiftning, framför allt i lagen om anställningsskydd.

Arbetsrätt är i första hand avsedd för utbildningar på högskolenivå men har ett upplägg som gör att den lämpar sig även för andra utbildningar samt för praktiker. Boken innehåller utförliga referat av och hänvisningar till en stor mängd centrala arbetsrättsliga källor.
 
  © 2017 Jure AB