Arbetsrättens begrepp A-Ö 2023
– Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö
   
 
Författare:Bern Agneta , Sjöman Helene
Titel:Arbetsrättens begrepp A-Ö 2023 – Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:91 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121509
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Arbetsrätt , Lexikon ordböcker och språkvetenskap

Pris: 105 SEK exkl. moms
"Arbetsrättens begrepp A-Ö" är en arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar 436 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter in dem i rätt sammanhang. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2023.

Boken uppdateras årligen och de omfattande ändringarna i LAS under 2022 innebär att 2023 års utgåva är kraftigt omarbetad.

Den nya upplagan innehåller dessutom flera nytillkomna uppslagsord som Undantag från turordning. Omställningsstudiestöd, Flexibla arbetsformer och Hyvling.

Agneta Bern och Helene Sjöman arbetar som förbundsjurister på Sveriges Ingenjörer och har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor, såväl från LO, TCO och Saco på arbetstagarsidan som från arbetsgivarsidan. Agneta har även varit verksam som advokat under många år.
 
  © 2017 Jure AB