Fullmaktsläran
   
 
Författare:Samuelsson Joel
Titel:Fullmaktsläran
Utgivningsår:2023
Omfång:222 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372349
Serie:Svensk avtalsrätt nr. 1
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms
I denna lärobok förklaras fullmaktsreglerna mot bakgrund av en redogörelse för den allmänna rättshandlingsläran.

Läran om fullmakter utgör en väsentlig del av avtalsrätten. Trots det kan frågan om fullmakter framstå som besvärlig. Rättsläget har länge varit osäkert och flera olika förklaringsmodeller tävlar mot varandra. I denna bok ger Joel Samuelsson sin syn på vad som gäller i fråga om fullmakter i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB