Rehabilitering och arbetsmiljö
– Handbok i tio steg för arbetsgivare
   
 
Författare:Blekemo Annika , Gurmu Martha
Titel:Rehabilitering och arbetsmiljö – Handbok i tio steg för arbetsgivare
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:235 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144161303
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 470 SEK exkl. moms
När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren från att förlora sin anställning. Dessa regler finns i flera lagar men baserar sig till stor del på praxis.

Denna praktiska handbok vägleder arbetsgivare och arbetstagare genom en steg-för-steg-modell som förenklar varje fas i rehabiliteringen och klargör gränserna för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. På ett pedagogiskt sätt presenteras också hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter används i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt de senaste förändringarna av regelverket inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Här kan du läsa om:

* arbetsinriktad rehabilitering

* praxis inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

* brottspåföljder inom arbetsmiljö

* det systematiska, organisatorisk och sociala arbetsmiljöarbetet.

I denna femte upplaga har ny praxis förts in och de förändringar som skett i LAS 2022 har beaktats. Vidare diskuteras frågan om distans arbete kopplad till arbetsmiljölagen, en fråga som aktualiserats i samband med covid-19-pandemin.
 
  © 2017 Jure AB