Passagerarsjöfart
– Verksamheter, rättigheter och skyldigheter
   
 
Författare:Ihre Rolf
Titel:Passagerarsjöfart – Verksamheter, rättigheter och skyldigheter
Utgivningsår:2023
Omfång:222 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239142
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 378 SEK exkl. moms
Resande till sjöss lockar många. Yrkessjöfolk har resandet som sitt levebröd, andra behöver resa genom sitt yrke eller vill resa för att få uppleva något annorlunda, vila sig eller för att av annan orsak ta sig från en plats till en annan.

Det händer att passagerares fartygsresande leder till förluster eller besvikelser. Resan kan bli försenad, destinationshamnen bli blockerad, passagerarens bagage skadat, fartyget utbytt till fartyg som upplevs mindre komfortabelt m.m. Det förekommer även att passagerare själv, eller genom sitt bagage eller fordon, orsakar skada eller olägenhet för transportören eller för andra passagerare.

Många passagerarrederier formulerar och distribuerar egen information om vad som gäller om något oönskat inträffar. Ingångna avtal och lagregler gäller vanligen inte endast själva transporten utan även parternas skyldigheter och rättigheter under terminalperioder. Avtalen ändras efter bokningar om ändringar behövs. Gällande lagstiftning är inte alltid lätt att förstå och syftet med denna bok är att översiktligt redogöra för regelverken samt parternas relationer och ansvar.

Rolf Ihre utbildade sig ursprungligen till sjökapten men omskolade sig till jurist och arbetade därefter som bolagsjurist inom rederikoncernen Salén och senare som advokat med inriktning på kommersiell sjöfart och fritidsbåtfrågor. Ihre har tillsammans med Lars Gorton, Arne Sandevärn och Patrick Hillenius givit ut ”Shipbroking & Chartering Practice”, skrivit ”Kommersiella sjöfartsavtal” och tillsammans med Daniel Lindfors arbetat fram ”Sjörätt för yrkes- och fritidssjöfolk, Fartygsbefäl klass VII”.
 
  © 2017 Jure AB