Regeringens skrivelse 2001/02:105 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens ministerråd första halvåret 2001
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:105 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens ministerråd första halvåret 2001
Utgivningsår:2002
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102105
Serie:Propositioner nr. 2001/02:105
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB