Prop. 2001/02:108 Vissa frågor om sjömäns vilotid
   
 
Titel:Prop. 2001/02:108 Vissa frågor om sjömäns vilotid
Anmärkning:Ds 2001:46
Utgivningsår:2002
Omfång:96 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:108
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Arbetsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB