Konsumentskyddet över gränserna - särskilt inom EU
– En studie i internationell privat- och processrätt
   
 
Författare:Larsson Marie
Titel:Konsumentskyddet över gränserna - särskilt inom EU – En studie i internationell privat- och processrätt
Utgivningsår:2002
Omfång:416 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785084
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 89
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 850 SEK exkl. moms
Konsumentskydd över nationella gränser är en fråga som blivit alltmer betydelsefull. Det är numera mycket vanligt att konsumenter köper varor och tjänster av näringsidkare i andra länder. Inte minst ett ökat resande och nya försäljningskanaler har bidragit till denna utveckling.

För att konsumenter skall utnyttja de fördelar som den inre marknaden ger är det viktigt att det finns ett fullgott konsumentskydd oavsett om avtal ingås med säljare i Sverige eller med säljare i Italien, Spanien, Grekland, osv.

I denna bok studeras konsumenters rättsställning i avtal som sträcker sig över flera länders gränser. Dessa avtal väcker ett antal svåra internationellt privat- och processrättsliga frågor. Vart kan en konsument vända sig med klagomål mot en säljare i ett annat land? Vilket lands lag tillämpas? Gäller ett avgörande i en tvist i ett annat land än där det har meddelats? Trots problemens stora praktiska betydelse råder oklarhet i flera hänseenden. Boken avser att belysa rättsläget särskilt vad gäller den på ett konsumentavtal tillämpliga lagen.

Boken vänder sig främst till personer som fackmässigt kommer i kontakt med internationellt privat- och processrättsliga frågor av konsumenträttslig karaktär.
 
  © 2017 Jure AB