BRÅ rapport 2002:11 Att lära ut ett nytt sätt att tänka
– Utvärdering av Cognitive Skillsprogrammet i kriminalvården 1995-2000
   
 
Titel:BRÅ rapport 2002:11 Att lära ut ett nytt sätt att tänka – Utvärdering av Cognitive Skillsprogrammet i kriminalvården 1995-2000
Utgivningsår:2002
Omfång:79 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138319667
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2002:11
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 116 SEK exkl. moms
I rapporten redovisas en studie av 523 deltagare som deltagit i rehabiliteringsprogrammet Cognitive Skills på anstalt. Resultaten pekar bl.a. på att programmet på kort sikt har goda effekter t.ex. när det gäller social samvaro och minskat antal återfall i vissa grupper. BRÅ rekommenderar att metoden används även i fortsättningen med vissa förändringar.
 
  © 2017 Jure AB