De lege Gastronomiska undersökningar
– Festskrift
   
 
Författare:Jareborg Nils
Titel:De lege Gastronomiska undersökningar – Festskrift
Utgivningsår:2002
Omfång:253 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784932
Produkttyp:Inbunden
Serie:De Lege
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 273 SEK exkl. moms
Med denna bok har Juridiska fakultetens i Uppsala skriftserie De lege fått sin tionde volym.

Detta är en "festskrift" och den är i alla avseenden värd sin beteckning.

Bokens innehåll är fördelat på två avdelningar. I den första - större - avdelningen redovisas främst cirka tusen recept fördelade på sexhundranittiotre paragrafer, varav en del anger ett flertal varianter eller mutationer. Förutom dessa recept förekommer vissa hänvisningar till förarbeten.

Bokens andra avdelning innehåller fjorton oumbärliga texter med anknytning till mat och dryck.

Festskriftens uppläggning har i formellt hänseende inspirerats av Philosophische Untersuchungen: Philosophical Investigations (1953) av Ludwig Wittgenstein (1889-1951).
 
  © 2017 Jure AB