Rättspsykiatrisk vård
– utvärdering - omvärdering
   
 
Titel:Rättspsykiatrisk vård – utvärdering - omvärdering
Utgivningsår:2002
Omfång:54 sid.
Förlag:Socialstyrelsen
ISBN:917201654X
Ämnesord:Kriminologi

SLUT på förlag
Syftet med rättspsykiatrisk vård är att behandla den allvarliga psykiska störning som föranlett brottet för vilket gärningsmannen dömts och därmed minska benägenheten för återfall i brottslighet. Denna rapport är en granskning av i vilken omfattning detta syfte uppnåtts. Resultatet är nedslående eftersom återfallen i brott är höga såväl under pågående vård som efter utskrivning.
 
  © 2017 Jure AB