Access to Justice in Environmental Matters in the EU/Accčs ā la justice en matičre d'environnement dans l'UE
   
 
Författare:Ebbesson Jonas
Titel:Access to Justice in Environmental Matters in the EU/Accčs ā la justice en matičre d'environnement dans l'UE
Utgivningsår:2002
Omfång:499 sid.
Förlag:Kluwer
ISBN:9041118268
Produkttyp:Inbunden
Serie:Comparative Environmental Law & Policy Series nr. 3
Ämnesord:Miljörätt , EU-rätt

Pris: 2180 SEK exkl. moms
I 1998 års Aarhuskonvention samt även 1992 års Riodeklaration behandlas bl.a. miljörättsliga frågor. Denna bok beskriver hur rätten till domstolsprövning i miljörättsfrågor kan göras gällande inom de olika EG-länderna utifrån EG-rätten samt de olika ländernas inhemska lagstiftning. De olika avsnitten är skrivna på engelska eller franska (med en sammanfattning på det andra spåket).

Ur innehållet:

- Preface; A. Kiss.
- Foreword; J. Ebbesson.
- Table of Contents.
- List of Contributors.
- Comparative Introduction; J. Ebbesson.
- European Community; J. Ebbesson.
- Austria; O. Dietrich, M.A. Reiterer.
- Belgium; P. Moërynck, S. Nicolas.
- Denmark; E.M. Basse, H.T. Anker.
- Finland; K. Kuusiniemi.
- France; M. Prieur, J. Makowiak.
- Germany; E. Rehbinder.
- Ireland; G.P. Sioutis, G. Gerapetritis.
- Italy; A. Zito, et al.
- Luxembourg; G. Dauphin.
- Netherlands; C.W. Backes.
- Portugal; J.P. Reis, A. de Andrade Neves.
- Spain; A.A. Herrero de la Fuente.
- Sweden; J. Ebbesson.
- United Kingdom; T. Jewell, B. Pontin.
 
  © 2017 Jure AB