BRÅ rapport 2002:15 Domstolsstatistik 2001
– Court Statistics. Official Statistics of Sweden
   
 
Titel:BRÅ rapport 2002:15 Domstolsstatistik 2001 – Court Statistics. Official Statistics of Sweden
Utgivningsår:2002
Omfång:48 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138319705
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2002:15
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 116 SEK exkl. moms
Den officiella domstolsstatistiken anknyter till indelningen i allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. Här redovisas även verksamheten vid vissa andra rättsvårdande myndigheter samt viss statistik om näringsförbud.
 
  © 2017 Jure AB