Svensk försäkring 2002
– Årsbok
   
 
Titel:Svensk försäkring 2002 – Årsbok
Utgivningsår:2002
Omfång:504 sid.
Förlag:Svenska Försäkringsföreningen
ISBN:1102133002
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Försäkringsrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 629 SEK exkl. moms
I Svensk Försäkring Årsbok får du en aktuell och fullständig information om marknadsutvecklingen och aktörerna på den svenska försäkringsmarknaden. Årsboken fungerar som ett praktiskt uppslagsverk där du snabbt kan få reda på det du söker, t.ex. personuppgifter, företagsfakta och är ett oumbärligt uppslagsverk för den som önskar aktuell information om den svenska försäkringsbranschen. Boken innehåller bl.a. översikter, analyser, aktuella uppgifter om försäkringsbolag och organisationer samt ett omfattande personregister.

Ur innehållet:

Analyser:
Ett tjugotal branschartiklar med analys av utvecklingen inom olika försäkringsgrenar i liv- och skadeförsäkring. Outsourcing och Internetanvändning i försäkringsbranschen beskrivs och analyseras i två artiklar. Kapitalförvaltning, distribution, lagstiftning, tillsynsfrågor, det offentliga försäkringssystemet och den ekonomiska utvecklingen är andra områden som analyseras. Dessutom finns en omfattande årskrönika som beskriver viktiga händelser i branschen.

Aktörerna på marknaden:
Här finns omfattande information om alla som gör affärer på den svenska försäkringsmarknaden; försäkringsbolag, försäkringsmäklarföretag, myndigheter, branschorganisationer osv.

Ekonomiska uppgifter:
Förutom en mängd diagram och tabeller i branschartiklarna finns 30 tabeller som innehåller försäkringsbolagens balans- och resultaträkningar samt resultatanalyser. I en tabell finns uppgifter om
utländska bolags (filialer och agenturer) premier, försäkringsersättningar och driftsutgifter. Tabellerna är uppställda så att det går snabbt att se uppgifter om enskilda aktörer och för branschen som helhet.

Vem gör vad?
I årsboken finns uppgifter om ungefär 800 personer verksamma i den svenska försäkringsvärlden. Här hittar du födelsedatum, adressuppgifter, befattning och för de flesta även e-postadresser. Personförteckningen är ordnad med namnen i bokstavsordning. För att underlätta din sökning har vi i år också ordnat namnen bolagsvis.

Färsk statistik:
Nu kan du också köpa hem färsk statistik i excelformat. Du kan få statistiken levererad som bifogad fil till din e-postadress, eller på diskett, om du hellre vill det.
 
  © 2017 Jure AB