Festskrift till Åke Frändberg
   
 
Titel:Festskrift till Åke Frändberg
Utgivningsår:2003
Omfång:369 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785068
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Allmän rättslära

Pris: 461 SEK exkl. moms
Professorn i allmän rättslära vid Uppsala universitet, Åke Frändberg, fyller 65 år i december 2002. Redaktörer för denna festskrift är professor Anders Fogelklou och docent Torben Spaak.

Innehållsförteckning:
- Aaulis Aarnio: On Rational Discourse
- Håkan Andersson: Likhetsargumentation – analogi och metamorfos
- Jes Bjarup: Rättssäkerhet såsom Rättighetssäkerhet. Några reflexioner om begreppsanalys
- Thérèse Björkholm: Authority and the Law – a Methodological Prelude
- Anders Fogelklou: Legal Transition and Legal Thinking in Eastern and Central Europe
- Minna Gräns: Om rättsstatens värdekonflikter
- Mark Van Hoecke: The Intertwinement of Form and Substance: The Legitimation of Law
- Nils Jareborg: Vad är en princip?
- Hannu Tapani Klami: Reflections on Natural Law
- Bengt Lindell: Dromologi och rätt: ökar juridiken i hastighet eller ökar hastigheten i
juridiken?
- Thomas Mautner: Grotius och skepticismen
- Aleksander Peczenik: Legal Doctrine and Legal Theory
- Claes Petersson: Från romerskrättsligt statustänkande till en allmäneuropeisk
rättssubjektivitet: den svenska utvecklingen 1750–1850
- Arend Soeteman: Do we need a legal logic?
- Torben Spaak: Principled and Pragmatic Theories of Legal Reasoning
- Stig Strömholm: Maiestas legibus soluta – Jean Bodin och lagstiftningsmakten
- Hannu Tolonen: Otto Brusiin and The Problem of Law and Society
- Kaarlo Tuori: Rättsstatsbegreppet: polemik och paradox
- Bo Wennström: Allmän rättslära och feministisk rättsteori
- Lennart Åqvist: Åke Frändberg om performativer i juridiken
- Bibliografi
 
  © 2017 Jure AB