Rätten (om)kring Øresund
   
 
Författare:Flodgren Boel , Nielsen Ruth
Titel:Rätten (om)kring Øresund
Utgivningsår:2000
Omfång:233 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757402671
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 289 SEK exkl. moms
Innehållsförteckning:
- Regionsbygge och juridik kring Öresund af rektor for Lunds Universitet, professor, jur. dr. Boel Flodgren
- Stiftelser over broen af professor, lic. jur. Lennart Lynge Andersen, Juridisk Institut, HHK
- Persondatabeskyttelse i en region, i to lande, i EU og i en verden af professor, dr.jur. Peter Blume, Retsvidenskabeligt Institut B
- Perceptions of Criminal Justice Policy in Scandinavia, by professor, fil. dr. Ulla V. Bondeson, Retsvidenskabligt Institut A, KU
- Øresundsregionen i konkurrenceretligt perspektiv, af professor, dr. jur. Jens Fejø, Juridisk Institut HHK
- Nordisk samarbejde på selskabsrettens område, af lektor jur. dr. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, HHK
- Några juridiska spörsmål i anslutning till Öresundsbroprojektet, av professor jr. dr. Lars Gorton, Juridicum, Lund
- Skal vi have fælles regler om løsørekøb? Af professor, dr. jur. Ole Lando, Juridisk Institut, HHK
- Kan förstainstansrättens andra avdeling utlokaliseres till Öresundsregionen? Av docent, jur. dr. Hans Henrik Lidgard, Juridicum, Lund
- Offentlige udbud i Øresundsregionen, af professor, dr. jur. Ruth Nielsen, Juridisk Institut, HHK
- Arbetsrätten och integrationen i Öresundsregionen, af professor jur. dr. Birgitta Nyström
- Farlige faste förbindelser eller sunt samarbete? Av universitetslektor, jur. dr. Katarina Olsson, Juridicum, Lund
- Verdensret og regionsret omkring Øresund. Retsteoretiske udfordringer, af docent, professor dr. jur. Hanne Petersen, Retsvidenskabeligt Institut B, KU
- The Øresund Bridge and the Environment, by adjunkt, ph.d. Lynn Roseberry, Juridisk Institut, HHK
 
  © 2017 Jure AB