Säkerhetspolitik
– Analyser och tillämpningar
   
 
Författare:Andrén Nils
Titel:Säkerhetspolitik – Analyser och tillämpningar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:223 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139105504
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 321 SEK exkl. moms
I denna bok behandlas hur säkerhetspolitiken har utvecklats, inte minst efter den 11 september 2001, samt hur trovärdigheten skall kunna byggas och bevaras. Här behandlas innehåll, strategier och synsätt på säkerhetspolitik. Synsätten från det kalla krigets dagar präglar alltjämt det schema som i boken belyser säkerhetspolitikens komponenter och villkor. Nya motsättningar och konflikter har dock uppstått. Globala nätverk spinns runt jorden mellan stater, grupper och individer. Sårbarheten i våra samhällen har ökat. Den 11 september 2001 har blivit en skrämmande symbol. Detta har bidragit till en ny, vidare syn på säkerhet och säkerhetspolitik, något som ägnas stor uppmärksamhet i boken. Boken innehåller en sammanfattning på engelska.
 
  © 2017 Jure AB