Miljömål
– Domstolarnas tillämpning av miljöbalken
   
 
Författare:Karlmark Stefan
Titel:Miljömål – Domstolarnas tillämpning av miljöbalken
Utgivningsår:2002
Omfång:39 sid.
Förlag:Prevent
ISBN:9175227959
Ämnesord:Miljörätt

SLUT på förlag
Genom denna skrift vill författaren sprida kunskap om hur domstolar tillämpat miljöbalken och vilka konsekvenser detta kan få för företag och organisationer. Hur ser praxis ut? Vilka erfarenheter kan man dra? Skriften har sin utgångspunkt i de ärenden som behandlats i domstol.
 
  © 2017 Jure AB