FAR SRS RS
– Revisionsstandard i Sverige
   
 
Titel:FAR SRS RS – Revisionsstandard i Sverige
Anmärkning:Ersätter FAR:s tidigare bok "Revisionsprocessen".
Utgivningsår:2002
Omfång:320 sid.
Förlag:FAR SRS Förlag
ISBN:9189678028
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
FARs styrelse har nu fastställt RS Revisionsstandard i Sverige. I denna normsamling ingår de RS som skall tillämpas för revision av ett företags årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Dessutom ingår kompletterande rekommendationer och uttalanden utgivna av FAR. Boken skall tillämpas vid revisionen fr.o.m. år 2004. Den innehåller grundläggande principer och vägledande kommentarer baseras på internationell revisionsstandard.
 
  © 2017 Jure AB