BRÅ rapport 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång
   
 
Titel:BRÅ rapport 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång
Utgivningsår:2002
Omfång:38 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:913831973X
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2002:18
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 116 SEK exkl. moms
Detta är en rapport om hur de unga lagöverträdarna uppfattar de signaler som rättssystemet förmedlar genom rättegång och dom? Hur väl lyckas rättegången och domen förmedla de grundläggande rättsprinciperna och därigenom få en preventiv effekt? Här redovisas resultatet av intervjuer med sju ungdomar som nyligen stått inför rätta för brott. Se även BRÅ rapport 2002:19.
 
  © 2017 Jure AB