Det upphovsrättsliga skyddet mot efterbildning av programvara
   
 
Författare:Öhlund Joacim
Titel:Det upphovsrättsliga skyddet mot efterbildning av programvara
Utgivningsår:2002
Omfång:62 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231459
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 117
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 156 SEK exkl. moms
Upphovsrätten är den grundläggande skyddsformen för datorprogram, oavsett att patentskydd allt mer aktualiserats och diskuterats på senare år. Det är också uppenbart att datorprogrammens inrangering bland de upphovsrättsliga skyddade verken inte bara påtagligt förändrat bilden av vad som är ett "litterärt verk", utan också otvetydigt visar på vilken bred och utflytande rättsdisciplin som den moderna upphovsrätten blivit och indikerar de mycket stora värden som skyddet står för.

Författaren gör här en sammanfattning av rättsläget mot en insiktsfull teknisk bakgrund. Uppsatsen innehåller en systematisk genomgång av de skilda element som kan komma i fråga för skydd och gör en utvärdering med utblickar i amerikansk praxis. Framställningen avslutas med en diskussion om den lämpligaste skyddsformen för datorprogram i belysning av KOM (2002)92 om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar.
 
  © 2017 Jure AB