Judicial Discretion in European Perspective
   
 
Författare:Wiklund Ola
Titel:Judicial Discretion in European Perspective
Anmärkning:Utgiven i samarbete med Kluwer Law International.
Utgivningsår:2003
Omfång:169 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008827
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:EU-rätt , Allmän rättslära

SLUT på förlag
Globaliseringen och den fördjupade integrationen inom ramen för EU har lett till juridifiering av politiken. Utvecklingen av nationella, överstatliga och internationella konstitutioner och grundlagar har riktat fokus på konstitutionernas främsta uttolkare; domstolarna. Domstolarna har blivit mäktigare och intagit en förstärkt roll i de europeiska statsskicken. En central fråga att diskutera blir därmed vad domstolarna gör med rättsreglerna. Vad går gränsen för domstolarnas tolkningsutrymme? Hur långt kan domarna gå innan de blir politiska och rubbar grundvalarna för den liberala rättsstaten? Var går gränsen mellan juridik, politik och moral? Detta ämne behandlas här av en exklusiv internationell grupp domare, advokater och rättsvetenskapsmän. Antologin behandlar de teoretiska, praktiska och politiska aspekterna av domstolars tolkningsutrymme. Den utgör därmed ett viktigt bidrag till den pågående diskussionen om juristernas och juridikens roll i formandet av en världsordning karaktäriserad av mäktiga marknader och nedvittrad nationalstatlig suveränitet. Antologin utgör dokumentation av ett seminarium arrangerat av Institutet för rättsvetenskaplig forskning under rubriken "Uses and Abuses of Judicial Discretion in European Perspective".
 
  © 2017 Jure AB