EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP)
– ett mellanstatligt samarbete inom en överstatlig rättsordnings ram
   
 
Författare:Kimby Ludvig
Titel:EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) – ett mellanstatligt samarbete inom en överstatlig rättsordnings ram
Utgivningsår:1997
Omfång:108 sid.
Förlag:Jure
ISBN:917223007X
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 42
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 219 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB