The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugano Conventions
   
 
Författare:Newton Justin
Titel:The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugano Conventions
Utgivningsår:2002
Omfång:595 sid.
Förlag:Hart
ISBN:184113323X
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 1152 SEK exkl. moms
I denna bok görs en komparativ undersökning av domstolarnas tillämpningen av Bryssel- och Luganokonventionerna i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och flera andra europeiska länder. Här analyseras hur vissa artikar i konventionerna tolkas olika i olika länder och erfarenheter av tvistlösning enligt dessa artiklar. Utförliga kommentarer ges av praxis såväl från jurisdiktioner som ratificerat konventionerna som från EG-domstolen. Detta gör boken till ett värdefullt hjälpmedel för ombud till parter som vill kunna bedöma möjligheter och risker vid tvister i olika jurisdiktioner.
 
  © 2017 Jure AB