Arbetsskadeförsäkring
– och statligt personskadeskydd
   
 
Författare:Grönwall Lars , Hessmark Lars-Göran , Jansson Henrik
Titel:Arbetsskadeförsäkring – och statligt personskadeskydd
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:390 sid.
Förlag:Prisma
ISBN:9151840863
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Arbetsrätt , Skadeståndsrätt

SLUT på förlag
Arbetsskadeförsäkringen är vår äldsta socialförsäkring. Den första lagen på området kom redan år 1901. Den nuvarande lagen om arbetsskadeförsäkring gäller sedan år 1977 men har under årens lopp genomgått stora förändringar. Denna sjätte upplaga av boken innehåller en utförlig redovisning av de regler som gällt, motiven till dessa och den rättspraxis som utbildats. Eftersom uppkomna skadefall skall bedömas efter de regler som gällt när skadan visat sig, har motiv och rättspraxis från olika tider betydelse för tillämpningen under lång tid. Liksom i tidigare upplagor innehåller boken också en redogörelse för det statliga personskadeskyddet med särskilda regler för den som skadas i tjänst t.ex. inom totalförsvaret eller samhällets räddningstjänst. Vidare beskrivs översiktligt reglerna om allmänna sjuk- och pensionsförmåner, den kollektivavtalsreglerade trygghetsförsäkringen och arbetsmiljölagstiftningen samt de allmänna bestämmelserna i skadeståndslagen.
 
  © 2017 Jure AB