Prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område
   
 
Titel:Prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område
Anmärkning:Direktiv 2000/76/EG och SOU 2002:50.
Utgivningsår:2003
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203054
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:54
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB