Prop. 2002/03:57 Effektivare pantbrevshantering m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:57 Effektivare pantbrevshantering m.m.
Anmärkning:Ds 2001:21.
Utgivningsår:2003
Omfång:66 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:57
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB