Regeringens skrivelse 2002/03:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2002
– Årsboken om EU
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2002 – Årsboken om EU
Utgivningsår:2003
Omfång:387 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203060
Serie:Propositioner nr. 2002/03:60
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB