Regeringens skrivelse 2002/03:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté andra halvåret 2001och under år 2002
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté andra halvåret 2001och under år 2002
Utgivningsår:2003
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203081
Serie:Propositioner nr. 2002/03:81
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB