Regeringens skrivelse 2002/03:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2001 och under år 2002
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2001 och under år 2002
Utgivningsår:2003
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203082
Serie:Propositioner nr. 2002/03:82
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB