Regeringens skrivelse 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna
Utgivningsår:2003
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203083
Serie:Propositioner nr. 2002/03:83
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB