Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten
– Miljöbalkens regler om skyldigheter och ansvar för förorenade områden
   
 
Titel:Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten – Miljöbalkens regler om skyldigheter och ansvar för förorenade områden
Anmärkning:Rapport 5242
Utgivningsår:2003
Omfång:85 sid.
Förlag:Naturvårdsverket
ISBN:916205242X
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 182 SEK exkl. moms
I landet finns omkring 35 000 områden som förorenats genom industriell eller annan verksamhet. Flera av dessa områden hotar människors hälsa och mark- och vattenmiljö. I miljöbalken finns regler för att undvika förorening av miljön och regler om ansvar för redan förorenade områden.

Denna rapport beskriver reglerna om förorenade områden i miljöbalken samt ger tolkningsalternativ och rekommendationer om hur de bör tillämpas i konkreta situationer. Reglerna om ansvar för förorenade områden syftar till att klargöra vem som skall utföra eller bekosta utredningar och åtgärder och hur omfattande krav som samhället kan ställa på efterbehandling. Reglerna syftar även till att underlätta för miljömyndigheter att genomdriva dessa krav.
 
  © 2017 Jure AB