BRÅ rapport 2003:2 Besöksförbud
– En utvärdering av lagen och dess tillämpning
   
 
Titel:BRÅ rapport 2003:2 Besöksförbud – En utvärdering av lagen och dess tillämpning
Utgivningsår:2003
Omfång:55 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138319934
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2003:2
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 116 SEK exkl. moms
I denna rapport ges en utvärdering av lagen om besöksförbud med utgångspunkt i två frågor som anknyter till lagens syften:
1. Ökar tryggheten för utsatta personer om de skyddas av besöksförbud?
2. Blir den som har belagts med besöksförbud mindre brottsbenägen gentemot den person som ska skyddas?
I utvärderingen har intervjuer gjorts med poliser och med kvinnor som ansökt om besöksförbud. Slutsatsen är att det fortfarande råder stora brister i tillämpningen av lagen.
 
  © 2017 Jure AB