BRÅ rapport 2003:3 Samhällstjänst
– i samhällets tjänst?
   
 
Titel:BRÅ rapport 2003:3 Samhällstjänst – i samhällets tjänst?
Utgivningsår:2003
Omfång:64 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138319942
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2003:3
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 116 SEK exkl. moms
Detta är en utvärdering av vad som hänt med påföljderna skyddstillsyn med samhällstjänst respektive villkorlig dom med samhällstjänst sedan år 1999. Frågor som tas upp är t.ex. hur klienterna uppfattar detta straff och hur vanligt det är att de missköter sin samhällstjänst. Här konstateras bl.a. att det är svårt att hitta arbetsplatser till alla dömda - särskilt till missbrukare och andra med sociala problem.
 
  © 2017 Jure AB