Ds 2003:13 Överskottsinformation
   
 
Titel:Ds 2003:13 Överskottsinformation
Utgivningsår:2003
Omfång:151 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219794
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:13
Ämnesord:Processrätt

Pris: 142 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås en lagreglering för användning av s.k. överskottsinformation som kommer fram i samband med användningen av tvångsmedel (hemlig teleavlyssning m.m.) Sådan information bör få användas som bevis vid allvarliga brott som leder till fängelse i minst ett år.
 
  © 2017 Jure AB