Festskrift til Mogens Koktvedgaard
   
 
Titel:Festskrift til Mogens Koktvedgaard
Utgivningsår:2003
Omfång:741 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757408483
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter

Pris: 942 SEK exkl. moms
I denna festskrift till Mogens Koktvedgaard återfinns bidrag från ett stort antal av nordens mest framstående rättsvetenskapsmän. Här märks bl.a. Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Marianne Levin, Per Jonas Nordell, Jan Rosén och Stig Strömholm.

Innehållsförteckning:
- Forord: Et epokeskift i retsvidenskaben
- Fragmenter af en informationsretlig grundregulering
- Arbetstagares upphovsrätt Nytt svenskt rättsavgörande om militärmusikeren milstolpe i rättsutvecklingen
- Immaterialrettslige aspekter ved elektroniske agenter
- Ophavsrettens eksistensberettigelse
- Individet, ophavsretten og krisen
- Fusionskontrolforordningens kontrolbegreb
- Konkurrensklausuler i skärningslinjen mellan konkurrens- marknads- och arbetsrätt
- Markedsføringsretsudvikling
- Ekvivalensfaktorer i svensk rätt
- Danske indsigelser på hjemmebane og "på europæisk"
- Nødvendighedskriteriet og markedsadgangen - En studie i samspillet mellem EU-ret, Immaterialret og - Konkurrenceret
- EU-konkurrenceretten ved begyndelsen af det 3. årtusinde
- Partsaktindsigt i straffesager
- Kunstnerisk utsmykning - noen kontraksrettslige spørgsmål
- Almene samfundshensyn i markedsføringsretten
- Skälig ersättning, rimlig kompensation - något om en upphovsrättslig kärnfrågaför de ursprungliga rättsinnehavarna
- Radio- og TV-(Reklame)nævnet
- The New German Legislation on Author's Contracts - Fairness at Last?
- Noe om det fotografiske bilde
- Är den moderna immaterialrätten otillbörlig?
- De nye regler for anvendelsen af Traktatens artikel 81 og 82 - Forordning nr. 1/2003
- Patent på stamceller - ret og etik
- Den ideella rättens tvingande natur och oöverlåtbarhet
- Ændringer af patentprocessen
- Ophavsretlige selvhjælpsforanstaltninger
- Konsumpsjon og digitale overføringer - Et forslag til en alternativ løsningsmodell
- Känneteckens goodwillskydd - från anseende til uppmärksamhetsvärde i svenskkänneteckens- och marknadsrätt
- Orginalitetskravet i ophavsretten - Objektlæren ctr. udnyttelseslæren
- Administrativ omprøvning af patenter
- Medvirken til ophavsretskrænkelser på Internettet
- TRIPP TRAPP - om brugskunst i tiden
- Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten
- Den internationale ophavsret - et exposé
- Om rettsvern av personlig særpreg - omfatter personlighetsretten en særskilt "Right of Publicity"
- Den konstnärliga friheten - ett reservat med många gränskonflikter
- Juridiske tidsskrifter - tradition eller stagnation?
- Brugsmodelloven og dens anvendelssmuligheder - en praktikers refleksioner
- Først i tid - bedst i ret?
- Om domsarbejdet i Højesteret
- Bibliografi over Mogens Koktvedgaards juridiske forfatterskab 1960-2003
 
  © 2017 Jure AB