Prop. 2002/03:67 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial
   
 
Titel:Prop. 2002/03:67 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial
Anmärkning:Se prop. 2004/05:115.
Utgivningsår:2003
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203067
Serie:Propositioner nr. 2002/03:67
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB