Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet
   
 
Författare:Herzfeld Olsson Petra
Titel:Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet
Utgivningsår:2003
Omfång:647 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785319
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Arbetsrätt , Internationell rätt

SLUT på förlag
Den fackliga föreningsfriheten är en central mänsklig rättighet vars vikt betonas i det internationella samfundet. Den skyddas i en rad internationella konventioner antagna av FN, ILO och Europarådet. I detta arbete behandlas omfattningen av den fackliga föreningsfriheten i de mest centrala av dessa konventioner. Som exempel kan nämnas den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ILO-konvention nr 87 om föreningsfriheten och skydd för organisationsrätten och europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionernas inbördes förhållande analyseras. Vad innebär det egentligen att deras innehåll skiljer sig åt? Sverige har åtagit sig att uppfylla de skyldigheter som är förbundna med dessa konventioner. I boken undersöks om Sverige lever upp till dessa åtaganden och i vilken mån medlemskapet i den Europeiska Unionen kan påverka Sveriges möjligheter att uppfylla dem. Betydelsen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna analyseras här särskilt.
 
  © 2017 Jure AB