Prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.
   
 
Titel:Prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.
Anmärkning:Se även prop. 1997/98:45 del 1-3.
Utgivningsår:1997
Omfång:513 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:199798090
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 1997/98:90
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 240 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB